Media

In het pulldown menu vind je de nieuwsbulletins die wij zelf halfjaarlijks opmaken. Tevens kun je berichten vinden uit diverse kranten.

Het repertoire van Zangzaad is heel breed. We zingen liederen door alle perioden en genres heen: van klassiek over musical en jazz tot pop en populair.
We zingen meestal vierstemmig, zowel a capella als met muzikale begeleiding. Naast ‘zangliedjes’, waar de mooie samenklank centraal staat, brengen we flitsende shownummers met beweging en choreografie. Nu eens stil ingetogen, dan weer vrolijk gek met toeters en bellen: Zangzaad wil alle registers bespelen.

Op youtube vind je meerdere registraties van onze optredens, bijvoorbeeld Time in a bottleuit ons jubileumconcert ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan.

En op twitter en facebook kun je ons ook volgen.

 

 

Repetitie adres: De Witte Schuit, Timpweg 3, 9731 AK Groningen. Repetities op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
Meer contactgegevens
Ons privacybeleid

Terug