1988 – 1992

 

Geschiedenis van de jaren 1988 t/m 1992

1988
Op koor8816 november 1988 werd het Gronings homomannenkoor opgericht. Een groepje bezoekers van café Leto hadden zoveel plezier in het s
amen zingen dat ze een koor oprichtten. In de beginweek droeg het na democratisch besluit de welluidende naam “Zangzaad en Pootgoed”. Na een week bleek Zangzaad voldoende te zijn. Een begrip was geboren.
Na enige tijd werd er ook een dirigente aangetrokken. De repetities begonnen onder de bezielende leiding van Annemarie Blink.
Zangzaad was (en is nog steeds) een koor dat voorál veel plezier in het zingen heeft.

 

1989koor189
Het eerste concert werd gegeven op 1 januari in het oude café Léto in de
Gelkingestraat
. Op 1 maart werd dit nog eens dunnetjes overgedaan in de nieuwe Léto in de A-kerkstraat.
Verder werd opgetreden in het bejaardenhuis Julsingaheem en de Roze Zaterdag in Haarlem.

In Haarlem werd er op straat omgekleed, waarna op een klein krakkemikkerig podium in de openlucht met knikkende knieën werd gezongen.
In Haarlem stond Zangzaad nog in spijkerbroek. Dit werd later dit jaar opgevolgd door een heus koorensemble.

 

1990koor90
Een eigen optreden werd verzorgd in de “Grunniger Sproak”. Zangzaad beklom het podium en ontsteeg daarmee de anonimiteit, aldus een kranten-knipsel.
Andere optredens waren o.a. bij een verkiezings-bijeenkomst van D’66, het jubileumconcert van de Korenbond in de Oosterpoort en het minikorenfestival in het Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen.
In dit jaar zag “Guster nog” het daglicht. Een tekst geschreven door Albert Kwak (koorlid) in het Groninger dialect op melodie van Yesterday. Dit was de eerste tekst die Hannie Diemer voor Zangzaad schreef. Later zijn er nog vele mooie teksten gevolgd.
Foto: Optreden tijdens het minikorenfestival in het Concertgebouw “De Vereniging” in Nijmegen.

1991
palaceHet eerste radio-optreden is bij Muziek Melange van Radio Noord.
Het eigen concert vond dit jaar plaats 24 maart in discotheek The Palace.
Dit was tevens het laatste optreden met Annemarie Blink.
Zij werd op opgevolgd door Marijke Harsevoort. Onder haar leiding vond de eerste samenwerking plaats met het Gemengd Dameskoor uit Groningen in een Midwinterconcert.

1992inhetpark
Samen met Marijke Harsevoortwerd gewerkt aan een nieuw repertoire. Zangzaad sloeg hiermee een nieuwe weg in.
Het eigen concert vond plaats in het Stadsparkpaviljoen.

Zangzaad gaf een concert in het kader van de Roze Week in Groningen. Onder luid klokgelui van de Martini werd op de Grote Markt geprobeerd de begintoon te vinden.

 

 

Repetitie adres: Gerard Samponhuis, Concourslaan 10, 9727 KD Groningen. Repetities op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
Meer contactgegevens
Ons privacybeleid